היועמ"ש מאשר: פיקוח על צ'יינג'ים
אלי שלזינגר, בחדרי חרדים     ב"ה ב' בתמוז תשע''ה    7.06.15קובע: המאבק בגורמים עברייניים הפועלים בענף יוכרז כיעד אכיפה מרכזי, יוקם רגולטור ייעודי חדש שיפקח על הנושא |

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מאמץ את מסקנות הצוות שבחן את ענף נותני שירותי מטבע והגורמים פליליים הפועלים בתוכו, וקובע כי המאבק בגורמים עברייניים אלה יוכרז כיעד אכיפה מרכזי.

בתום דיון שקיים היועץ המשפטי לממשלה עם כלל הגורמים הרלוונטיים, קבע היועץ כי הגברת האכיפה נגד גורמים עבריינים בענף נותני שירותי מטבע תיעשה על-ידי צוות אכיפה משולב שיעסוק בתחום זה, תורחבנה סמכויות האכיפה של רשות המסים והיא תהיה הגורם האמון על פעולות האכיפה הנתונות לאגף שוק ההון במשרד האוצר בתחום נותני שירותי המטבע.

עוד החליט היועץ כי יוקם רגולטור ייעודי חדש אשר יפקח על כל אותם גורמים המספקים שירותים פיננסיים שלא היו מפוקחים עד היום.

הצוות אשר מונה בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, בראשות המשנה ליועץ (כלכלי-פיסקלי), אבי ליכט, בחן את נושא שירותי המטבע בראיה כוללת הן במישור המנהלי-רגולטורי והן במישור הפלילי, במטרה לפתח את ענף שירותי המטבע לענף פיננסי יעיל לגיטימי ומפותח, תוך צמצום העבריינות הקיימת בתחום.

הצוות, אשר היו חברים בו גורמים מפרקליטות המדינה, מחלקות הייעוץ והחקיקה, משרד האוצר, המשרד לביטחון פנים, רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומשטרת ישראל הציע להקים רגולטור ייעודיי חדש אשר יחלוש על כלל הגופים המספקים שירותים פיננסיים אשר אינם מפוקחים היום על ידי רגולטורים אחרים.

היועץ המשפטי לממשלה מבהיר כי ההליכה המשותפת - זו המנהלית לצד הפלילית, תביא לתוצאה מיטבית להסדרת התחום הפרוץ, המגלגל כיום לפי ההערכות 150 מיליארד ₪ בשנה.

הקמת רגולטור חדש, לצד הגברת האכיפה, יהיה בה כדי לפגוע בפעילות העבריינית הפועלת בחסות מוסדות שירותי המטבע והאשראי החוץ בנקאי, וכן לפתוח את התחרות בתחום ולהביא בשורה של ממש לציבור רחב הנזקק לשירותים פיננסיים ואשראי חוץ בנקאי. הקמת רגולטור ייעודי ואיתן תוכל לעשות שינוי משמעותי בתפיסת המוסדות הפיננסיים החוץ בנקאים, אשר הפכו להיות שחקנים משמעותיים מאוד במשק הישראלי.

עוד החליט היועץ המשפטי לממשלה כי יש מקום לפעול כנגד תופעת העבריינות בתחום נותני שירותי המטבע כבר עתה "בטווח הביניים" – עד הקמת הרגולטור הייעודי. הדבר ייעשה על ידי הגברת האכיפה כנגד עבריינות במוסדות נותני שירותי המטבע והאשראי החוץ בנקאי והידוק הפיקוח עליהם. זאת, בין היתר על ידי הקמת צוות אכיפה משולב שיעסוק בתחום זה, ועל ידי הסמכת רשות המיסים להיות הגורם האמון על פעולות האכיפה הנתונות לאגף שוק ההון במשרד האוצר בתחום נותני שירותי המטבע, והרחבת סמכויות האכיפה של רשות המיסים.

בתהליך זה נטלו חלק: מר שי ניצן - פרקליט המדינה, רב-ניצב יוחנן דנינו - מפכ"ל משטרת ישראל, ניצב מני יצחקי - ראש אגף חקירות ומודיעין, גב' יעל אנדורן - המנהלת הכללית במשרד האוצר, מר משה אשר - מנהל רשות המיסים, מר פול לנדס - ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מר אמיר לוי - הממונה על התקציבים במשרד האוצר.