תכנית “מחיר למשתכן” מתרחבת: עד 200 אלף ש"ח הנחה לזכאים
JDN     ב"ה ד' באב תשע''ה    8.07.15
שר האוצר יביא לאישור קבינט הדיור תכנית מורחבת של “מחיר למשתכן” • בתכנית: מענקים, הנחות במחיר הקרקע וסבסוד הפיתוח ביישובי הפריפריה- שיעור ההנחה הכולל לדירה – 200,000 ₪ בממוצע • כחלון: “קורת גג היא זכות בסיסית ומחובתנו לספק אותה”
.

שר האוצר, משה כחלון הודיע כי בכוונתו להעלות ביום שני הקרוב, לאישור קבינט הדיור את התכנית למתן הנחות בקרקע, מענקים וסבסוד פיתוח בבנייה רוויה.

בשנים האחרונות קיבלו הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל מספר החלטות בדבר שיווק במחיר מופחת, ביניהן החלטות לעניין שיווק בשיטת “מחיר למשתכן”, המכרז מייצר תחרות בין הקבלנים על המחיר הזול ביותר לדירה תוך שמירה על מחיר קרקע נמוך וקבוע.

בישיבת ועדת השרים לענייני תכנון, בניה, מקרקעין ודיור מיום 22 ליוני 2015, קיבלה הועדה החלטה בנושא “הרחבת התכנית לדיור במחיר מופחת”, אשר קבעה כי בכלל הקרקעות המתאימות אופן השיווק יהיה בשיטת מחיר למשתכן, וכן קבעה מדרג הנחות על פי שווי הקרקע. כתיקון להחלטה זו, מוצע בהחלטה הנוכחית, להרחיב את מדרג ההנחות כך שיעלה עד לשיעור מקסימלי של 80% מערך הקרקע.

כמו כן, קובעת הצעת ההחלטה כי עבור הדירות אשר שווקו בתכנית מחיר למשתכן במתכונתה החדשה, יוקצו מענקים וכן יוענק סבסוד לעלויות הפיתוח לרוכשי דירות בבנייה רוויה בקרקע מדינה, אשר עומדים בתנאי הזכאות של משרד הבינוי. מענקים אלו יועמדו ביישובים בהם ערך הקרקע אינו עולה על 100 אלף ש”ח, לאור ההנחה הנמוכה, באופן יחסי, אשר תינתן לרוכשים אלו מכוח תכנית “מחיר למשתכן” החדשה. על פי הקבוע בהחלטה, המענק לרוכש דירה בישובים אלו אשר שווקה בתכנית מחיר למשתכן החדשה יעמוד בין 40 אלף ל- 60 אלף ש”ח, ואילו סבסוד הפיתוח יעמוד על 40 אלף ש”ח. כל זאת, בנוסף לסך של 80% הנחה על ערך הקרקע במקומות אלו.

קרא עוד:

כחלון הודיע: כל קרקעות המדינה ישווקו במסגרת מחיר למשתכן
קבינט הדיור אישר: כל קרקעות המדינה ישווקו בתוכנית מחיר למשתכן
שר הבינוי יואב גלנט: “העיר חריש תמנה 100 אלף תושבים תוך עשור”

הנחות אלו בקרקע בשילוב עם מענקי הרוכשים וסבסוד הפיתוח עתידים להביא להנחה של כ- 200,000 ש”ח לצרכן הקצה, זאת לנוכח השפעת התכנית על הפחתת מס הרכישה, הפחתת המע”מ והפחתת הוצאות השיווק והרווח היזמי.

על פי ההחלטה, יוטל על מועצת מקרקעי ישראל לקבוע את אופן קביעת ערכי הקרקע לעניין מתן המענקים וההנחות, באופן שיקבע את ערך הקרקע נכון למועד ה-1.6.2015.

יישום ההחלטה צפוי להעניק סיוע לרוכשי דירות בכלל, ובאזורי הפריפריה בפרט, ובכך להביא להקלה במאמצים לרכישת דירה בקרב אוכלוסיות זכאיות. כמו כן, ההחלטה צפויה להביא לגידול בביקוש לרכישת דירות ביישובים בהם הביקוש הינו נמוך באופן יחסי.

אילוסטרציה: יעקב לדרמן – פלאש 90