גירסת הדפסה   שלח לחבר   אשכול בארכיון - לקריאה בלבד
 
  אשכול קודם  אשכול הבא
קבוצות דיון פורום אברכים נושא #32581 מנהל    סגן המנהל    מפקח   צל"ש  
אשכול מספר 32581
על-הסלע-הך
חבר מתאריך 14.12.12
8608 הודעות
יום ראשון כ''ד בטבת תשע''ג    07:40   06.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להצגת פרופיל המשתמשלחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  וירא כי אין איש...  
 
   וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיַּךְ אֶת הַמִּצְרִי וַיִּטְמְנֵהוּ בַּחוֹל... וַיֵּצֵא בַּיּוֹם
הַשֵּׁנִי וְהִנֵּה שְׁנֵי אֲנָשִׁים עִבְרִים נִצִּים וַיֹּאמֶר לָרָשָׁע לָמָּה תַכֶּה רֵעֶךָ: וַיֹּאמֶר מִי שָׂמְךָ
לְאִישׁ שַׂר וְשֹׁפֵט עָלֵינוּ..." (שמות ב, יב)

ויש לבאר "וירא כי אין איש", ע"פ דברי החסיד יעבץ בפירושו לאבות (פ"ב
מ"ו), על מה ששנינו: "ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש", ופירש שם
החסיד יעבץ, וז"ל: "ובמקום שאין אנשים... ויתכן לומר על זה הדרך, כי
מי שאינו נכנס במחלוקת על המתיצבים על דרך לא טוב - אינו
חושש לעלבון תורת קונו, ואינו נכנס בגדר אנשים,ולזה במקום ההוא
ישתדל להיות איש,
הוא אומרו (מלכים א' ב): "וחזקת והיית
לאיש" - לייסר ולהוכיח וכו', וכן כתוב (יחזקאל ג): "ונאלמת ולא תהיה
להם לאיש מוכיח", הא למדת שהמוכיח נקרא איש, וזהו (דברים ח) כאשר ייסר
איש את בנו, חזק הלב לא כאשה רכת הלב להוכיח, על כן אמר השתדל להיות איש".

לפי זה אפשר לפרש הפסוק: "ויפן כה וכה וירא כי אין איש", היינו שראה
משה רבינו ע"ה שהיה עדיין נער צעיר, שאין 'איש' שיבוא לעשות מחלוקת
כנגד המתייצבים על דרך לא טוב, ולהתריע ולהתקומם כנגד מעשה העוולה
הנוראה, ומשום כך השתדל משה להיות 'איש', ויך את המצרי וכו'... וכך גם
עשה כשראה משה את שני האנשים העברים נצים, והיה משה לאיש בהוכיחו להם:
רשע! למה תכה רעך?!

ובאמת שכעין זה מובא ב'מדרש רבה' (ויקרא לב, ד): "וירא כי אין איש...
ר' יהודה אומר: ראה שאין מי יעמוד ויקנא לשמו של הקב"ה - ויהרגהו". -
ודברי המדרש תואמים להפליא עם דברי החסיד יעבץ שהבאנו.

וזהו שהתרעמו האנשים העברים (דתן ואבירם), באמרם: "מי שמך לאיש...",
כאשר הם טענו שהרי צעיר לימים היה, ומי שמו להיות איש... אך משה רבינו
עשה כן רק משום שראה שאין שם 'איש' לעמוד בשער ולהוכיח, ובמקום שאין
איש השתדל להיות איש, לעשות מחלוקת כנגד המתייצבים על דרך לא טוב.

* * *

וכבר כתב הרמח"ל ב'מסילת ישרים' (פרק י"ט):

"וזה פשוט כי מי שאוהב את חבירו - אי אפשר לו לסבול שיראה מכים את
חבירו או מחרפים אותו, ובוודאי שיצא לעזרתו. גם מי שאוהב שמו יתברך -
לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו ח"ו ושיעברו על מצותיו, והוא מה שאמר
שלמה (משלי כה): "עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם", כי אותם
שמהללים רשע ברשעתו ולא יוכיחו על פניו מומו, הנה הם עוזבי התורה
ומניחים אותה שתתחלל ח"ו, אך שומריה המתחזקים להחזיקה ודאי שיתגרו בם
לא יוכלו להתאפק ולהחריש... כי זהו תוקף האהבה שיוכל להראות מי שאוהב
את בוראו באמת, ואומר (תהלים צז): "אוהבי ה' שנאו רע".

והאמת והשלום אהבו.


"והנה כאשר האדם משתדל לתמוך
ביד האמת, ויעזור אחריה ויתעורר
בדבריה, והופיע אורו לעיני בני
עמו, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא
ראשם, וכתות השקר ישפילם יגיעם
עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה'
והוד והדר לאמונתו ועבודתו
בעולם, ועוז ותפארת במקדש
תורתו"

("שערי תשובה" - שער ראשון אות
מז)


       |   0   |

  האשכול     מחבר     תאריך כתיבה     מספר  
  על איכפתיות ומנהיגות... על-הסלע-הך 06.01.13 07:46 1
     שלך ? מוישה 06.01.13 07:48 2
         למאי נפקא מינה? על-הסלע-הך 06.01.13 08:03 3
  נפלא. פך השמן הטהור 06.01.13 12:48 4
  וזה לשון בעל 'משנת חכמים' למהר''ם חאגיז זלה''ה על-הסלע-הך 06.01.13 22:18 5
  איזהו 'איש'? הוי אומר: זה העומד בפרץ מול מסלפי הדרך! על-הסלע-הך 07.01.13 07:35 6
     אקטואליה ? מוישה 07.01.13 10:16 7
         לייק או נצח או רצח 07.01.13 10:20 8
         ואבקש מהם איש 'עומד בפרץ' ולא מצאתי... על-הסלע-הך 08.01.13 07:30 13
  גם מהר''ם חגיז וגם רמח''ל בחדא מחתא - אם היית בדורם היית זוכה לפשר באותה מחלוקת beny571 07.01.13 11:51 9
     בפרספקטיבה של ההיסטוריה, נראה ששתלן הקב''ה באופן שיחלקו זה כנגד זה על-הסלע-הך 07.01.13 15:19 10
         אז אתם סוברים כך אודות מה שאירע כ300 שנה אחורה ואילו הגראי''ל אוחז באותה סברה beny571 07.01.13 17:26 11
             אינך יכול לדמות כל מחלוקת בין רבנים למחלוקות מעין אלו... על-הסלע-הך 08.01.13 01:02 12

לובי  לפורומים  אשכול קודם  אשכול הבא
על-הסלע-הך
חבר מתאריך 14.12.12
8608 הודעות
יום ראשון כ''ד בטבת תשע''ג    07:46   06.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להצגת פרופיל המשתמשלחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  1. על איכפתיות ומנהיגות...  
    בתגובה להודעה מספר 0
 
   "וַיְהִי בַּיָּמִים הָהֵם וַיִּגְדַּל משֶׁה וַיֵּצֵא אֶל אֶחָיו וַיַּרְא בְּסִבְלֹתָם וַיַּרְא אִישׁ מִצְרִי מַכֶּה
אִישׁ עִבְרִי מֵאֶחָיו".

ופירש רש"י: "וירא בסבלותם - (ב"ר) נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם"...

ללמדנו כי הן הריגת המצרי ע"י משה רבינו שהיה עדיין נער, והן דברי
תוכחתו הקשים לשני האנשים העברים הניצים, הן תוצאה ספונטאנית של
האיכפתיות של משה רבינו, שנתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם... ובזכות
ה'איכפתיות' הזאת על כלל ישראל, שבא לידי ביטוי בקול הזעקה ובהריגת
המצרי שהכה את העברי, נבחר הוא מכל האדם להיות המנהיג והרועה הנאמן של
כלל ישראל.

הוי אומר, כי מי שאהבת כלל ישראל נטועה בלבו, בוודאי לא יתכן שיעמוד
מנגד בשאט נפש ולהחריש, מול מחזות של עוולות ואלימות אפילו כנגד 'יחיד'
מבני ישראל... הן כשהעוולות הן ע"י אויבים מבחוץ, והן ע"י שני אנשים
עברים נצים מבפנים... שתיקה במקרים שכאלו אינה עולה בקנה אחד
עם 'מנהיגות' בכלל ישראל, כאשר הבסיס של מנהיגות הוא "לתת עיניו ולבו
להיות מיצר בצרתן של ישראל".

והשי"ת ישמע זעקתנו.


"והנה כאשר האדם משתדל לתמוך
ביד האמת, ויעזור אחריה ויתעורר
בדבריה, והופיע אורו לעיני בני
עמו, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא
ראשם, וכתות השקר ישפילם יגיעם
עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה'
והוד והדר לאמונתו ועבודתו
בעולם, ועוז ותפארת במקדש
תורתו"

("שערי תשובה" - שער ראשון אות
מז)


                                     (ניהול: מחק תגובה)
מוישה
חבר מתאריך 20.6.12
1659 הודעות
יום ראשון כ''ד בטבת תשע''ג    07:48   06.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  2. שלך ?  
    בתגובה להודעה מספר 1
 
   מהיכן המאמר?


                                     (ניהול: מחק תגובה)
על-הסלע-הך
חבר מתאריך 14.12.12
8608 הודעות
יום ראשון כ''ד בטבת תשע''ג    08:03   06.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להצגת פרופיל המשתמשלחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  3. למאי נפקא מינה?  
    בתגובה להודעה מספר 2
 
   "מנין אתה אומר שאם שמע אדם דבר מפי קטן שבישראל - יהא בעיניו כשומע
מפי חכם שבישראל, תלמוד לומר (דברים יא): "והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי
אשר אנכי מצוה אתכם היום.. ולא כשומע מפי חכם אלא כשומע מפי חכמים...
ולא כשומע מפי חכמים אלא כשומע מפי סנהדרין... ולא כשומע מפי סנהדרין
אלא כשומע מפי משה... לא כשומע מפי משה אלא כשומע מפי הקב"ה,
שנאמר: "נתנו מרועה אחד".


(במדבר יד, ד)


"והנה כאשר האדם משתדל לתמוך
ביד האמת, ויעזור אחריה ויתעורר
בדבריה, והופיע אורו לעיני בני
עמו, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא
ראשם, וכתות השקר ישפילם יגיעם
עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה'
והוד והדר לאמונתו ועבודתו
בעולם, ועוז ותפארת במקדש
תורתו"

("שערי תשובה" - שער ראשון אות
מז)


                                     (ניהול: מחק תגובה)
פך השמן הטהור
חבר מתאריך 25.11.12
10225 הודעות
יום ראשון כ''ד בטבת תשע''ג    12:48   06.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  4. נפלא.  
    בתגובה להודעה מספר 0
 
  


                                     (ניהול: מחק תגובה)
על-הסלע-הך
חבר מתאריך 14.12.12
8608 הודעות
אור ליום שני כ''ה בטבת תשע''ג    22:18   06.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להצגת פרופיל המשתמשלחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  5. וזה לשון בעל 'משנת חכמים' למהר''ם חאגיז זלה''ה  
    בתגובה להודעה מספר 0
 
  


"והנה כאשר האדם משתדל לתמוך
ביד האמת, ויעזור אחריה ויתעורר
בדבריה, והופיע אורו לעיני בני
עמו, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא
ראשם, וכתות השקר ישפילם יגיעם
עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה'
והוד והדר לאמונתו ועבודתו
בעולם, ועוז ותפארת במקדש
תורתו"

("שערי תשובה" - שער ראשון אות
מז)


                                     (ניהול: מחק תגובה)
על-הסלע-הך
חבר מתאריך 14.12.12
8608 הודעות
יום שני כ''ה בטבת תשע''ג    07:35   07.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להצגת פרופיל המשתמשלחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  6. איזהו 'איש'? הוי אומר: זה העומד בפרץ מול מסלפי הדרך!  
    בתגובה להודעה מספר 0
 
   ערכתי לאחרונה בתאריך 07.01.13 בשעה בברכה, על-הסלע-הך
 
עוד אוסיף קמעא לחזק בדק הבית, ולתת סעד לדברינו.

על הפסוק בישעי' (נט, יד-טז): "וַתְּהִי הָאֱמֶת נֶעְדֶּרֶת וְסָר מֵרָע מִשְׁתּוֹלֵל וַיַּרְא ד'
וַיֵּרַע בְּעֵינָיו כִּי אֵין מִשְׁפָּט: וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיִּשְׁתּוֹמֵם כִּי אֵין מַפְגִּיעַ וגו'.
וַיִּלְבַּשׁ צְדָקָה כַּשִּׁרְיָן וְכוֹבַע יְשׁוּעָה בְּרֹאשׁוֹ וגו'". - (ועי' בסנהדרין דף צ"ח
ע"א, שמפסוק זה נלמד מה שבן דוד בא בדור שכולו חייב, ע"ש).

ופירש רש"י, וז"ל: "וירא כי אין איש - ועתה בהנחמו על הרעה לעמו רואה
כי אין איש צדיק לעמוד בפרץ..."

הרי לנו כי בתואר 'איש' לא יכונה כי אם הצדיק ה'עומד בפרץ' מפני עושי
רשעה ואנשי דמים ומרמה הגורמים ל'ותהי האמת נעדרת'.

* * *

ובזה יובן הפסוק בירמיה (ה, א)

"שׁוֹטְטוּ בְּחוּצוֹת יְרוּשָׁלַם וּרְאוּ נָא וּדְעוּ וּבַקְשׁוּ בִרְחוֹבוֹתֶיהָ אִם תִּמְצְאוּ אִישׁ. אִם
יֵשׁ עֹשֶׂה מִשְׁפָּט מְבַקֵּשׁ אֱמוּנָה וְאֶסְלַח לָהּ"

ופירש בזה בספר "כלי חמדה" (פ' דברים) להקדמון רבינו שמואל לאנייאדו
זלה"ה, וז"ל: "והראשונים ז"ל תירצו, שאין הכי נמי שהיו כמה וכמה אנשי
שם, אכן היו בסתר, מתהלכים בתום לבבם בקרב ביתם, והעיקר
הוא שיהיו גבורים לעמוד בפרץ, משברים מתלעות עוול,
ומיישרים אורחות עקלקלות של בני אדם החטאים בנפשותם,
וזהו שאמר: "שוטטו בחוצות" - כי אין בחוצות איש צדיק, כי
אם בהחבא"
, עכ"ל.

שוב עולה מדבריו יסוד מוסד זה, כי לא די במה שהוא צדיק לעצמו בכותלי
ביתו ובד' אמותיו (א'צדיק אין פעלס...), ולתואר 'איש' זוכה רק מי שעומד
בפרץ בראש כל חוצות, להתריע בפני עושי עוולה, מבלי חת ומבלי מורא. ורק
בזכות מציאותו של 'איש' בחוצות - בין הוא אם הוא ראוי במדרגתו לעמוד
בשער, ובין אם עמידתו בפרץ היא בלית ברירה משום שבמקום שאין שם איש
השתדל להיות איש - אזי יסלח מלך מוחל וסולח לעוון ירושלים, בבנין בית
המקדש בב"א.

* * *

ואף שאין הפורום המקום לדברי תורה, אך מפני האקטואליות העצומה שבזה,
מצאתי לנכון לחלוק את זה עם חברי הפורום הנכבדים.

והאמת והשלום אהבו.


"והנה כאשר האדם משתדל לתמוך
ביד האמת, ויעזור אחריה ויתעורר
בדבריה, והופיע אורו לעיני בני
עמו, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא
ראשם, וכתות השקר ישפילם יגיעם
עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה'
והוד והדר לאמונתו ועבודתו
בעולם, ועוז ותפארת במקדש
תורתו"

("שערי תשובה" - שער ראשון אות
מז)


                                     (ניהול: מחק תגובה)
מוישה
חבר מתאריך 20.6.12
1659 הודעות
יום שני כ''ה בטבת תשע''ג    10:16   07.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  7. אקטואליה ?  
    בתגובה להודעה מספר 6
 
  

הרי לנו כי בתואר 'איש' לא יכונה כי אם הצדיק ה'עומד בפרץ' מפני עושי
רשעה ואנשי דמים ומרמה הגורמים ל'ותהי האמת נעדרת'.

* * *
... ולתואר 'איש' זוכה רק מי שעומד בפרץ בראש כל חוצות, להתריע בפני עושי עוולה, מבלי חת ומבלי מורא. ורק בזכות מציאותו של 'איש' בחוצות - בין הוא אם הוא ראוי במדרגתו לעמוד בשער, ובין אם עמידתו בפרץ היא בלית ברירה משום שבמקום שאין שם איש השתדל להיות איש - אזי יסלח מלך מוחל וסולח לעוון ירושלים, בבנין בית המקדש בב"א.


...................אך מפני האקטואליות העצומה שבזה,
מצאתי לנכון לחלוק את זה עם חברי הפורום הנכבדים..................

והאמת והשלום אהבו.
ציטוט מאת: על-הסלע-הך

והעומד בפרץ שאינו מתריע מפני עושי הרשעה..

כיצד יקרא ?

"ניק"


                                     (ניהול: מחק תגובה)
או נצח או רצח
חבר מתאריך 26.12.12
530 הודעות
יום שני כ''ה בטבת תשע''ג    10:20   07.01.13   
לחץ לשליחת EMail למשתמש לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  8. לייק  
    בתגובה להודעה מספר 7
 
  

הרי לנו כי בתואר 'איש' לא יכונה כי אם הצדיק ה'עומד בפרץ' מפני עושי
רשעה ואנשי דמים ומרמה הגורמים ל'ותהי האמת נעדרת'.

* * *
... ולתואר 'איש' זוכה רק מי שעומד בפרץ בראש כל חוצות, להתריע בפני עושי עוולה, מבלי חת ומבלי מורא. ורק בזכות מציאותו של 'איש' בחוצות - בין הוא אם הוא ראוי במדרגתו לעמוד בשער, ובין אם עמידתו בפרץ היא בלית ברירה משום שבמקום שאין שם איש השתדל להיות איש - אזי יסלח מלך מוחל וסולח לעוון ירושלים, בבנין בית המקדש בב"א.


...................אך מפני האקטואליות העצומה שבזה,
מצאתי לנכון לחלוק את זה עם חברי הפורום הנכבדים..................

והאמת והשלום אהבו.
ציטוט מאת: על-הסלע-הך

והעומד בפרץ שאינו מתריע מפני עושי הרשעה..

כיצד יקרא ?

"ניק"


ציטוט מאת: מוישה


------------------------------
------------------------------
יתד - הצהובון של
ממשיכי ירבעם בן נבט


תזכורת: "אל תאכילו את הטרול"


                                     (ניהול: מחק תגובה)
על-הסלע-הך
חבר מתאריך 14.12.12
8608 הודעות
יום שלישי כ''ו בטבת תשע''ג    07:30   08.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להצגת פרופיל המשתמשלחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  13. ואבקש מהם איש 'עומד בפרץ' ולא מצאתי...  
    בתגובה להודעה מספר 7
 
   "כֹּהֲנֶיהָ חָמְסוּ תוֹרָתִי,

וַיְחַלְּלוּ קָדָשַׁי,

בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹל לֹא הִבְדִּילוּ,

וּבֵין הַטָּמֵא לְטָהוֹר לֹא הוֹדִיעוּ,

וּמִשַׁבְּתוֹתַי הֶעְלִימוּ עֵינֵיהֶם,

וָאֵחַל בְּתוֹכָם.


שָׂרֶיהָ בְקִרְבָּהּ כִּזְאֵבִים טֹרְפֵי טָרֶף, לִשְׁפָּךְ דָּם,

לְאַבֵּד נְפָשׁוֹת לְמַעַן בְּצֹעַ בָּצַע..

עַם הָאָרֶץ עָשְׁקוּ עֹשֶׁק, וְגָזְלוּ גָּזֵל...


וָאֲבַקֵּשׁ מֵהֶם אִישׁ גֹּדֵר גָּדֵר וְעֹמֵד בַּפֶּרֶץ לְפָנַי... וְלֹא מָצָאתִי"

(יחזקאל כב)


"והנה כאשר האדם משתדל לתמוך
ביד האמת, ויעזור אחריה ויתעורר
בדבריה, והופיע אורו לעיני בני
עמו, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא
ראשם, וכתות השקר ישפילם יגיעם
עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה'
והוד והדר לאמונתו ועבודתו
בעולם, ועוז ותפארת במקדש
תורתו"

("שערי תשובה" - שער ראשון אות
מז)


                                     (ניהול: מחק תגובה)
beny571
חבר מתאריך 5.4.12
593 הודעות
יום שני כ''ה בטבת תשע''ג    11:51   07.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  9. גם מהר''ם חגיז וגם רמח''ל בחדא מחתא - אם היית בדורם היית זוכה לפשר באותה מחלוקת  
    בתגובה להודעה מספר 0
 
  


                                     (ניהול: מחק תגובה)
על-הסלע-הך
חבר מתאריך 14.12.12
8608 הודעות
יום שני כ''ה בטבת תשע''ג    15:19   07.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להצגת פרופיל המשתמשלחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  10. בפרספקטיבה של ההיסטוריה, נראה ששתלן הקב''ה באופן שיחלקו זה כנגד זה  
    בתגובה להודעה מספר 9
 
   ורק כך נוצר האיזון הנכון להמשכיות מסורת התורה לדורות הבאים,

כיום אין אחד שאינו מודע שלמרות היותו של מהר"ם חאגיז גדול דורו,

וראש וראשון ללוחמי מלחמת ה' כנגד כל סממני ש"ץ שר"י, הרי שבמקביל

מורשתו של הרמח"ל ג"כ נחרתה ונתקבלה בכל תפוצות תבל, ואלו ואלו דא"ח.


"והנה כאשר האדם משתדל לתמוך
ביד האמת, ויעזור אחריה ויתעורר
בדבריה, והופיע אורו לעיני בני
עמו, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא
ראשם, וכתות השקר ישפילם יגיעם
עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה'
והוד והדר לאמונתו ועבודתו
בעולם, ועוז ותפארת במקדש
תורתו"

("שערי תשובה" - שער ראשון אות
מז)


                                     (ניהול: מחק תגובה)
beny571
חבר מתאריך 5.4.12
593 הודעות
יום שני כ''ה בטבת תשע''ג    17:26   07.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  11. אז אתם סוברים כך אודות מה שאירע כ300 שנה אחורה ואילו הגראי''ל אוחז באותה סברה  
    בתגובה להודעה מספר 10
 
   ממש, אך מחיל את הסברה 30 שנה אחורה.

אז סה"כ מדובר על "מחלוקת בשיעורין" - אפשר להירגע ולחזור לבית המדרש, מקסימום מי שמוכשר שיוציא קונטריסים וספרים על דרך החזו"א, הגר"ח נאה והסטייפלר - "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"


                                     (ניהול: מחק תגובה)
על-הסלע-הך
חבר מתאריך 14.12.12
8608 הודעות
יום שלישי כ''ו בטבת תשע''ג    01:02   08.01.13   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להצגת פרופיל המשתמשלחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  12. אינך יכול לדמות כל מחלוקת בין רבנים למחלוקות מעין אלו...  
    בתגובה להודעה מספר 11
 
   אסכם זאת בקצרה...

המשנה באבות אומרת:"כל מחלוקת שהיא לש"ש סופה להתקיים, ושאינה לש"ש אין
סופה להתקיים". כלומר, רק מחלוקת שהיא לש"ש - תתקיים ותשאר לעד, כאשר
הצדק של הצד האחד אינו שולל את אמיתותו וצדקתו של הצד השני, כך ששני
הצדדים ישארו בעינם ויתקיימו לעד, כדוגמת מחלוקת שמאי והלל שאלו ואלו
דברי אלקים חיים.

אך מאותו רגע, שהמחלוקת אינה לש"ש, כאשר די לנו לראות מי ומי ההולכים,
ומי ומי הצוהלים עם מובילי המהפכה... כאשר המחלוקת היא בין ממשיכי
המסורה, לבין עוקריה... (כמובן שאין כוונתי לרבנים כלל ועיקר, רק
לעסקנים הבוחשים בענין) הרי שמחלוקת זו אין לה קיום ובסיס אמיתי, וכאשר
יבואו בדורות הבאים לשאול על היתה המחלוקת הנוכחית, ישארו הפיות
סתומים... הרי שבוודאי יודעים אנו שאין סופה להתקיים, ודבר אלקינו יקום
לעולם, וסוף האמת לנצח.

והאמת והשלום אהבו.


"והנה כאשר האדם משתדל לתמוך
ביד האמת, ויעזור אחריה ויתעורר
בדבריה, והופיע אורו לעיני בני
עמו, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא
ראשם, וכתות השקר ישפילם יגיעם
עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה'
והוד והדר לאמונתו ועבודתו
בעולם, ועוז ותפארת במקדש
תורתו"

("שערי תשובה" - שער ראשון אות
מז)


                                     (ניהול: מחק תגובה)

________________________________________________________________________
למנהלים:  החזר לפורום | מחק | מחק תגובות | גיבוי אשכול
לובי  לפורומים  אשכול קודם  אשכול הבא

 

© כל הזכויות שמורות ל-רוטר.נט בע"מ rotter.net