גירסת הדפסה       אשכול קודם  אשכול הבא
קבוצות דיון פורום אברכים נושא #66370 מנהל    סגן המנהל    מפקח   צל"ש  
אשכול מספר 66370
הניצוץצל''ש
חבר מתאריך 30.7.09
3298 הודעות
יום רביעי י''ג בטבת תשע''ז    23:38   11.01.17   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  הדף היומי - שמירת תלמידי חכמים  
 
   ערכתי לאחרונה בתאריך 11.01.17 בשעה 23:43 בברכה, הניצוץ
 
מסכת בבא מציעא דף קח ע''א

''אמר רב יהודה: הכל לאיגלי גפא, ואפילו מיתמי. אבל רבנן - לא. מאי טעמא - רבנן לא צריכי נטירותא''.

קשה, הכיצד אמר רב יהודה: ''רבנן לא צריכי נטירותא'', אדרבה, אמר רבי יצחק במסכת חולין דף צא ע''א: ''ויאבק איש עמו עד עלות השחר: מכאן לת''ח שלא יצא יחידי בלילה'', ופירש רש''י: ''שהרי יעקב נשאר יחידי והוזק'', דוקא ת''ח, הרי שיותר עלול להנזק מסתם אדם.

אלא שרב יהודה לשיטתו במסכת ברכות דף נד ע''ב: ''אמר רב יהודה: שלשה צריכין שימור, ואלו הן: חולה, חתן, וכלה, במתניתא תנא: חולה, חיה, חתן, וכלה. ויש אומרים: אף אבל. ויש אומרים: אף תלמידי חכמים בלילה''. לרב יהודה למתניתא וליש אומרים קמא תלמידי חכמים אינם צריכים שימור. ורבי יצחק סובר כיש אומרים בתרא שתלמידי חכמים עלולים להנזק בלילה, כפי שציין ר''ת בתוספות בחולין שם.

והרמב''ם פסק בהלכות דעות ה, ט: ''תלמיד חכמים... לא יצא יחידי בלילה, אלא אם כן היה לו זמן קבוע לצאת בו לתלמודו, כל אלו מפני החשד''. כשאין חשש של חשד אין שום חשש, גם לא של סכנה. והוא ממסכת ברכות דף מג ע''ב: ''תנו רבנן: ששה דברים גנאי לו לתלמיד חכם... ואל יצא יחידי בלילה - משום חשדא, ולא אמרן אלא דלא קביע ליה עידנא, אבל קביע ליה עידנא - מידע ידיע דלעידניה קא אזיל''. וגם לא הזכיר סכנת מזיקין שבמסכת פסחים דף קיב ע''ב: ''שלשה דברים צוה רבי יוסי ברבי יהודה את רבי... אל תצא יחידי בלילה - דתניא: לא יצא יחידי בלילה לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות, מפני שאגרת בת מחלת, היא ושמונה עשרה רבוא של מלאכי חבלה יוצאין וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו'', שהרי במסקנת הסוגיה שם גזר עליה אביי שלא תעבור בישוב כולו. ואפשר שבכלל סכנת המזיקין שגזר עליהם אביי גם סכנת שרו של עשו שיעקב ניזוק ממנו.
וכן פסקו הרמב''ם בהלכות שכנים ו, ו; והשו''ע חו''מ קסג, ד: ''כל הדברים שצריכין לשמירת העיר לוקחין מכל אנשי העיר ואפילו מן היתומים חוץ מתלמידי חכמים, שאין ת''ח צריכין שמירה שהתורה שומרתן''.


              תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה       |   0   |


  האשכול     מחבר     תאריך כתיבה     מספר  
  הכל לאגלי גפא הניצוץצל''ש 11.01.17 23:53 1

לובי  לפורומים  אשכול קודם  אשכול הבא
הניצוץצל''ש
חבר מתאריך 30.7.09
3298 הודעות
יום רביעי י''ג בטבת תשע''ז    23:53   11.01.17   
לחץ לשליחת הודעה פרטית למשתמש לחץ להוספת משתמש זה לרשימת החברים שלך עבור לצ'אט  
  1. הכל לאגלי גפא  
    בתגובה להודעה מספר 0
 
   בבא מציעא קח ע''א

''אמר רב יהודה: הכל לאיגלי גפא, ואפילו מיתמי. אבל רבנן - לא. מאי טעמא - רבנן לא צריכי נטירותא''.

וקשה, אם רבנן אינם זקוקים לחומות העיר, הכיצד כתב על הדיינים בבית יוסף בחושן משפט סימן לז (יח-יט):
''צ''ל דכי היכי דאי אפשר להסתלק משמיעת ספר תורה כך אי אפשר להסתלק משאר צרכי העיר דהא אי אפשר לו שלא ירחץ במרחץ ושלא ילך ברחוב ושלא יהנה מתועלת חומת העיר ומגדלותיה''.

אלא שהב''י עוסק בחומות הנחוצות ללא ספק, וכדברי החתם סופר כאן:
''עד כאן לא קפטרו רבנן אלא ממס וחומה שהם מצד גלות ישראל וכדמשמע מקרא כל קדושיו בידיך אבל שמירה כדרך שמלכות נשמרים ממלכיות אחרים גם ת''ח חייב כדמוכח ממרדכי דמייתי מירושלמי ושירי לישכה עיין שם וקשה הרי ת''ח נותנים מחצת השקל אע''כ חומות העיר ממלחמת מלכיות גם ת''ח חייבם וכן משמע מלשון פירש''י ד''ה רמא דשורא וכו' וק''ל''.
וכן כתב בשו''ת רדב''ז חלק ב סימן תשנב (צויין בפתחי תשובה יורה דעה סימן רמג ס''ק א):
''והחכמים צועקים לאמר תעמידו שומרים והם בעצמם מודים דבעו נטירותא היש מן הדין או כן הסברא שיכופו את הבעלי בתים להעמיד שומרים ולא יסייעו עמהם ולכוף אותם על כיוצא בזה לא אמרה אדם מעולם ואי אמרה לא צייתינן ליה כי לקתה מדת הדין''.

וזהו כפי שאמרו במסכת פסחים דף ח ע''ב (ויומא דף יא ע''א; וחולין דף קמב ע''א):
''והאמר רבי אלעזר: שלוחי מצוה אינן ניזוקין! - היכא דשכיח היזיקא שאני''.
אין הגמרא עוסקת בחומות הנצרכות כאשר שכיח היזיקא, אלא רק בחשש רחוק שאין שליחי מצוה ורבנן צריכים לחוש לו.


            תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)תגובה מהירה  למכתב מספר: 
 

_________________________________________________________________________
למנהלים:  נעל | תייק בארכיון | מחק | העבר לפורום אחר | מזג לאשכול אחר | מחק תגובות | גיבוי אשכול | עגן אשכול
לובי  לפורומים  אשכול קודם  אשכול הבא

 

© כל הזכויות שמורות ל-רוטר.נט בע"מ rotter.net